WHATS NEW

ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ - ಕನ್ನಡ

How to Post Your Weight Management Results on Social Media

Running Time: 1:54 04/28/2023

ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಥೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು, ಸತ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ/ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬಾರದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಚಿಕಿತ್ಸಕ, ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಮೋದಿತ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಬಳಸಿ.
PRODUCTS
View All
BRAND & SPONSORSHIPS
View All

WHATS NEW

Sort By:

Displaying {x} of {y}